dinsdag 19 april 2011

Het romantisch misverstand - Jan Drost

Eindelijk, een boek waar ik al een tijd op heb gewacht. Het romantisch misverstand van filosoof Jan Drost voorheen mijn leraar Filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam die prachtig les kan geven en waar je echt van kan genieten, tenminste ik genoot met volle teugen. In het boek wil Jan Drost aan de hand van verschillende filosofen zoals Plato, Schopenhauer, Nietzsche, Stendhal ons laten zien hoe idee├źn over liefde en romantiek van alle kanten ons hoofd binnen waaien en daar doorwerken, ten goede en ten kwade. Romantische idealen, macht, jaloezie, seks, vreemdgaan, trouw – het komt allemaal aan de orde in Het romantisch misverstand anders denken over liefde.
 
 
Jan Drost (1975) is schrijver en filosoof. Hij woont en werkt in Amsterdam. Drost is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft zich gespecialiseerd in cultuurfilosofie; met name de filosofie van de liefde. Jan Drost schrijft voor nrc.next.
 
 
Finally, a book I've been waiting for quite some time. The romantic misunderstanding of the philosopher Jan Drost formerly my teacher of Philosophy at the University of Amsterdam who can teach beautiful and you really can enjoy, at least I thoroughly enjoyed. The book will Drost January according to different philosophers like Plato, Schopenhauer, Nietzsche, Stendhal us how ideas about love and romance from all sides in our heads and blow it by working for good and evil. Romantic ideals, power, jealousy, sex, cheating, loyalty - it's all covered in a romantic misunderstanding think differently about love.


Jan Drost (1975) is a writer and philosopher. He lives and works in Amsterdam. Drost is affiliated with the University of Amsterdam. He specializes in philosophy of culture, particularly the philosophy of love. Jan Drost writes for nrc.next.